1. pestrý denní program, který vychází z dlouhodobějších projektů v režimu Montessori vzdělávání
 2. příjemné a podnětné prostředí pro všestranný vývoj dětí
 3. odbornou profesionální péči, 2 učitelky na 10 až 15 dětí
 4. bohatou vybavenost speciálními Montessori didaktickými pomůckami i doplňkovými hračkami a pomůckami, jejichž prostřednictvím se děti přirozeně seznámí se základy praktického života, rozvinou si a prohloubí smyslové vnímání, seznámí se s přírodními zákonitostmi, se základy matematiky, českého jazyka …
 5. individuální logopedickou péči – 1x týdně v úzké spolupráci s rodiči
 6. individuální grafomotorickou péči
 7. anglický jazyk hravě a zábavně
 8. hru na flétnu
 9. kreativní zájmové činnosti – hudební, taneční, pohybové, výtvarné, dramatické
 10. pravidelnou, důkladně propracovanou diagnostiku dítěte, informace o dětech
 11. všestrannou přípravu na školu
 12. zdravou stravu – respektujeme přání rodičů
 13. mimoškolní výlety, exkurze, návštěvy divadelních představení, společné akce s rodiči
 14. semináře pro rodiče