Režim dne

PROVOZNÍ DOBA   6:30 – 16:00

6:30  –   8:00……………………………………scházení dětí

6:30  –   9:00……………………………………hry dle vlastní volby:

– námětové (na rodinu, na lékaře, na obchod, na dopravu…)

– konstruktivní, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové

– montessori činnosti (praktické, smyslové, jazykové, matematické…)

7:00  –   9:00……………………………………svačina (individuální nebo celá skupina najednou)

9:00  – 10:00……………………………………elipsa, didakticky zacílené řízené činnosti s celou skupinou, pohybová chvilka, montessori činnosti – elementární, smyslové, jazykové, matematické…

10:00  –  12:00…………………………………..pobyt venku

12:00  –  12:30…………………………………..hygiena, oběd

12:30  –  14:00………………………………….polední klid na lehátkách  (pro nespící děti od 13:30 nespavé aktivity = montessori činnosti )

14:00  –  16:00…………………………………..zájmové činnosti, rozcházení dětí